Starts
06:44 AM
Fajr
!qamah
Starts
12:28 PM
Dhuhr
!qamah
Starts
02:13 PM
Asr
!qamah
Starts
04:30 PM
Maghrib
!qamah
Starts
06:11 PM
Isha
!qamah
JUMU’AH
1st Jumu’ha
1:50 PM

03:55PM

Next Iqamah In

05:06

Powered By